Mellem Thisted og Bedsted

Ingen andre steder i landet er der så stor en koncentration af bronzealderhøje som i Thy. Et af de markante steder er Hassing Galgebakke mellem Visby og Hassing, hvor man finder 8 høje, hvorfra der vid udsigt i alle retninger. Nær højene er der en veludstyret shelterlejrplads.