Start slideshow
Øst for Sillerslev Havn, Mors, mar. 2023
Muslingefisker set fra Ørding Strand, Mors, nov. 2022
Rotholme, Mors, nov. 2022
Hestør Odde, Mors, dec. 2021
Ørding Kær, Mors, okt. 2021
Hestør Odde, Mors, okt. 2021
Glomstrup Vig, Mors, dec. 2020
Thissing Sø, Mors, nov. 2019