Start slideshow
Kringsholmen, Mors, aug. 2020
Mågeode, Mors, aug. 2020
Næssund, Mors, juli 2020
Næssund, Mors, juli 2020
Kringsholmen, Mors, juli 2020
Strandengene ved Karby, Mors, juni 2020
Karby Enge, Mors, aug. 2019
Strandhjejler over Mågeodde, Mors, aug. 2019