Steder & tider

MORS

Fegge

Ejerslev

Flade Klit-Salgjerhøj

Hanklit

Stærhøj-Svalklit-Fårtoft

Tæbring-Ørndrupmark

Hestør Odde-Rotholme

Karby

Agerø

 

SALLING

Vile-Harre-Hjerk

THY

Hanstholm Vildtreservat

Bøgsted Rende

Nors Sø

Lyngby

Hassing Galgebakke

Lodbjerg

Ydby-Boddum

 

 

 

FUR

Knudeklinterne

MÅNEDER

Januar   Februar   Marts

April   Maj   Juni

Juli   August   September

Oktober   November   December

På denne side finder man links til udvalgte steder.

Man kan også se billederne månedsvis.